Software Engineering & CMMI

Kwaliteit is een belangrijk onderwerp bij vrijwel alle onderdelen van een organisatie. Zo ook bij IT.
Kwaliteit is het leveren conform afspraak. Als binnen een project een systeem wordt opgeleverd dat voldoet aan de afspraken is er kwaliteit geleverd.
De kwaliteitskosten bestaan dan alleen uit kosten voor die onderdelen waarbij de afspraken niet zijn nagekomen. Verkeerde verwachtingen of onhaalbare afspraken kunnen redenen hiervoor zijn.

CMMI helpt bij het borgen van kwaliteit.

Capability Maturity Model Integration (CMMI) is een aanpak voor procesverbetering dat organisaties de essentiële elementen biedt voor een efficiënte en effectieve procesinrichting, met prestatieverbetering als uiteindelijk resultaat. CMMI kan worden toegepast om procesverbeteringen te begeleiden over een project, een afdeling of een gehele organisatie. CMMI helpt bij de integratie van traditioneel gescheiden organisatorische functies, stelt doelen en prioriteiten voor procesverbetering, biedt een leidraad voor de kwaliteitsprocessen en is een referentiekader voor de beoordeling van de huidige processen.

Voordelen bij het gebruik van CMMI:

  • De activiteiten van uw organisatie zijn gekoppeld aan uw bedrijfsdoelstellingen.
  • De inzichtelijkheid in de activiteiten is verhoogd om er zeker van te zijn dat de producten en diensten gelijk zijn aan de verwachtingen van uw klanten.
  • U leert van de ervaringen in de praktijk.

SEPPco heeft veel ervaring met CMMI voor software ontwikkeling. We hebben al veel succesvolle level 3 implementaties gedaan. Om level 3 succesvol te laten zijn, is een introductie en implementatie van de CMMI-processen en -modellen niet genoeg.
De nadruk moet volgens ons liggen op een verandering in de houding en het gedrag dat deze processen ondersteunt. Daarmee wordt de kans op succes en resultaat aanzien vergroot.