Project- en Programma management

Niet managementkwaliteiten maar leiderschap en coaching zijn bepalend om een team onder alle omstandigheden goed te laten presteren.

Project- en Programma management is in veel gevallen te sterk gericht op planning en zekerheid. Soms lijkt het wel op de focus ligt op risicomanagement in plaats op het behalen op de beoogde doelstellingen en resultaten. Veel projecten kenmerken zich door een lineaire aanpak, formalisering en gebruik van standaard methoden, terwijl de omgeving een sterke dynamiek vertoont.

Voor continue vooruitgang, snelle aanpassingen en innovatie, moet meer ruimte worden geboden voor informeler en sneller werken en moeten er meer mogelijkheden zijn om te experimenteren.
Projectmanagement moet verschuiven van een voorgeschreven proces naar een flexibel proces waarin de nadruk eerder ligt op vertrouwen dan op controle.

SEPPco is ervan overtuigd dat het succes van een project afhankelijk is van de goede samenwerking en vertrouwen tussen de leider en het team. De projectmanager of projectleider heeft een visie op het project en kan het project richting geven. Het team krijgt het vertrouwen om boven zichzelf uit te stijgen. Fouten maken is toegestaan en vaak onvermijdelijk als mensen briljante dingen doen.

Waarin onderscheidt SEPPco zich?
Van de projecten die SEPPco doet, is 90% op tijd klaar en binnen budget.
De basis van dit succes is onze visie dat resultaat en mensen te allen tijde boven de gekozen (project-)methodiek staan of anders gezegd: de gekozen methodiek is ondergeschikt aan het resultaat en de mensen. Wij vinden dat een methodiek ondersteunend moet zijn en zeker niet sturend. Methodieken moeten helpen om de controle te behouden en de voortgang te bewaken.