Organisatieverandering

Bij het proces van veranderen gaat het om geheel andere zaken dan bij het inhoudelijke aspect van de verandering. Vaak is bij reorganisaties de inhoud goed geregeld, maar wordt weinig aandacht besteed aan het proces.

Onder het veranderingsproces verstaat SEPPco het geheel van acties, reacties, emoties en gedrag, dat ontstaat bij mensen die met een organisatieverandering te maken krijgen.

Het voortdurend werken met zowel de menselijke als de zakelijke kant van het veranderingsproces moet gezien worden als noodzakelijke conditie om tot succes te komen.

Vaak wordt weinig aandacht besteed aan het veranderingsproces en wordt er vooral gekeken naar inhoudelijke zaken.

SEPPco begeleidt veranderingen en zorgt voor zowel focus op de inhoud als op het veranderingsproces.

Een goede verandering vindt dus plaats in een dynamische evenwichtssituatie.
SEPPco helpt u daar graag bij.